Politie & Landmacht in dialoog over Social media

Politie & Landmacht in dialoog over Social media

Het hoofdonderzoek is begonnen!

De eerste stappen zijn al gemaakt voor het hoofdonderzoek. Allereerst heb ik samen met Diane Velner een e-mail opgesteld met betrekking tot de uitnodiging naar een aantal functionarissen voor een interview. De bedoeling is dat de e-mail iedereen aanspreekt en netjes verantwoord wie ik ben, wat ik doe en waarom ik mijn interview houd. Dit is het kwalitatieve deel van mijn onderzoek en de kans om de potententiële doelgroep (en) in kaart te brengen.

Inmiddels zijn de interviews gestart. Het Interview met kolonel Ronald Rietbergen was de eerste van de reeks.  Ik vind het altijd een uitdaging om de data die je krijgt via een interview op een creatieve en interessante manier te verwerken in het hoofdonderzoek. Daarom heb ik gekozen voor een creatieve oplossing om de Klout Matrix te gaan aanpassen. Deze matrix zal ik gebruiken als persoonlijke graadmeter van de aanwezigheid en kennis op social media gebied bij de Landmacht. Later kan ik deze matrix ook  gebruiken om de organisatie in kaart te brengen en te kijken welke positie zij zich bevindt. Nu weer even terug naar het interview.

klout-matrix

Het interview met kolonel Ronald Rietbergen begon prima, eerst een korte introductie over mijzelf en het doel de onderzoeksvraag van OOCL. Vervolgens kwam mijn vraag:  Wat is huidige informatie behoefte van het OOCL ? Waarop Kolonel Ronald Rietbergen antwoordde:Mooie vraag, welke informatiebehoefte”? Daar had hij natuurlijk helemaal gelijk in. Altijd  goed om even bij je eigen vragen stil te staan en te kijken wat je nou precies wilt bereiken. Dit was zo’n moment. Wat wil ik vragen? De informatiebehoefte gerelateerd aan de huidige Facebookpagina van OOCL.

De Facebookpagina van OOCL voelt nog statisch aan, waar ik hem geen ongelijk in kan geven. De Facebookpagina moet naar mijn mening zich nog vormen en groeien. Wat ik ook vaker signaleer en zelf ervaren heb, is dat de drempel nu nog te hoog ligt om even informatie van de Facebook of de Twitter te consumeren.  Er moeten nu nog te veel stappen gemaakt worden. Tijd is zoals altijd ook een factor die zwaar weegt. Voor “even” de socials te bekijken is in de huidige functie nog geen tijd voor vrij gemaakt.  Wat een goede opmerking was dat er een soort ‘alert’ functie of waarschuwing komt als er iets gebeurd wat jij interessant nieuws vindt. Dit zetten mij even aan denken en is mogelijk met elke soort social media of platform.

Persoonlijk vind ik dat deze informatie wel op de persoon afgestemd moet worden. Het mooiste is als de persoon zelf zijn nieuwsstroom kan aangeven en dan noodzakelijk berichten gepusht worden. Uit mijn vooronderzoek blijkt wel dat de informatiebehoefte van OOCL erg breed georiënteerd is. Wat ook naar voren kwam in het interview, is dat iedereen binnen de Landmacht moet hun eigen verhaal kunnen vertellen, de vraag blijft of dit altijd zo verstandig is. Naar mijn eigen mening heeft dit te maken met kaders aangeven en Do’s and Don’t zijn essentieel om dit te begeleiden.

Hoe zie jij social media een bijdragen leveren aan de “steunzenders”?

Wat zijn steunzenders? Voor het publiek thuis dit zijn personen, bedrijven of instellingen waar je een beroep op kan doen en jouw bedrijf op een positieve manier vertegenwoordigen. Dus ook wel ambassadeurs genoemd.

Kolonel Rietbergen ziet dit als volgt: ‘Iedereen die ons kan helpen om de Koninklijke Landmacht weg te zetten zijn steunzenders.’ Dan vat ik het zelf even samen als dat de focus meer moet liggen op nationale inzet, dus oefeningen en ondersteuning in Nederland zelf. Zo kan er meer bekendheid gegenereerd worden over wat wij kunnen als Koninklijke Landmacht, gewoon laten zien wat je kan en zo kunnen mensen hier ook een beroep op doen. Hulpdiensten informeren over de mogelijkheden en kunde van de Koninklijke Landmacht. Ik merk dat ik veel nuttig informatie heb gekregen uit dit gesprek, wat ik dus ga verwerken in mijn hoofdonderzoek. Ik sta eigenlijk achter alle punten die aangedragen zijn. Ik vind zelf ook interessanter om persoon zelf te spreken en zijn verhaal mee te krijgen dan een variatie daarop.  Maar goed volgende keer even stil staan bij de vragen, check!

 

Wie is @ElGiraffo?

Mijn tweede interview was met Sergeant-Majoor Marcel van Hemert ook wel genoemd @ElGiraffo. Ik heb hem eigenlijk leren kennen via Twitter omdat hij optreedt als ‘interne’ steunzender van de Koninklijke Landmacht. Ik zag hem al regelmatig tweeten en het dialoog aangaan. Ik dacht: “kijk dat is ook iemand die moet vragen in het onderzoek”.  Daarnaast heeft hij ook een eigen website genaamd: BOEKJE PIENTER – De ‘Way of life’ van de militair. Hierin staat alle vakjargon dat ik dagelijks te horen krijg. Het is dus enorm handig voor militairen en “spijkerbroeken”
(uitleg spijkerbroek: een aspirant militair). Zo staat er een quote op zijn website: “The first step to understanding is to call things by their right names.” Van Laozi (filosoof Chinese Oudheid).

Nu deze introductie ga ik verder met de vragen.

In het onderzoek komt naar voren dat de manschappen lastig te bereiken zijn via e-mail en social media is dat correct?

Dat hoeft helemaal niet zolang daar ook effort ingestoken wordt. De manschappen moeten wel de middelen beschikken bijvoorbeeld een tablet of smartphone. Hopelijk zit dit binnenkort ook bij de standaard uitrusting (wishfull thinking?) maar dan toegespitst op het online gebruik.  De behoefte naar social media direct is nog niet bekend, dat moet nog gepeild worden merkt Sergeant-Majoor Marcel van Hemert op. Twitter wordt nog niet veel gebruikt. Terwijl er wel veel Facebook gebruikt wordt onder de soldaten en korporaals. Ding die al gebeuren op de Facebook zijn bijvoorbeeld dat er al wel alumni groepen opgericht worden. Maar wel merkt hij op dat er nog geen formele informatie deling plaats vindt over social media.

Na deze vraag begon er ergens even een drilboor te draaien , maar dit stoorde ons gesprek niet. Na mijn laatst slok koffie genomen te hebben, waren bijna alle vragen al doorgenomen en bleek dat wij over veel dingen redelijk gelijk gestemd te zijn. Dat is zeker een positief gevoel. Toen kwam ik bij de laatste vraag die is als volgt:

 

Hoe kunnen wij van OOCL de toevoeging aan de maatschappij inlaten zien van de krijgsmacht via Social media?

Via de inzet van nationale diensten. We moeten de burger laten zien waar wij goed in zijn.

Je ziet weer vergelijking met mijn vorige interview, dit zijn belangrijke punten die ik mee neem in mijn uiteindelijke adviesrapport. Het klinkt vaak als een open deur maar toch is belangrijk om dit te blijven aanstippen.

Politie & Landmacht op Social media

Politie? Jazeker Politie in Haaglanden is zich zelf zeer goed aan het positioneren via social media. Dit had ik al mee genomen in mijn vooronderzoek. Maar hoe geweldig is het om ook iemand te spreken die hier veel van af weet. Dat is dus gebeurd, via de kracht van LinkedIn en netwerken. Via mijn stagebegeleidster Diane Velner had ik een naam gekregen: Marco Leeuwerink. Vervolgens ben ik deze naam opgaan zoeken op LinkedIn & Twitter en heb ik zo contact gezocht en zelfs een interview eruit gekregen. Hiervoor heb ik ook Kapitein Gian Santegoeds meegenomen aangezien hij een onderdeel is van het OOCL en dus de Koninklijke Landmacht, leek het mij geen slecht idee voor de informatiedeling en extra kennis samen met Gian te gaan. Met vragen gebaseerd op zijn LinkedIn profiel, casus Haaglanden en vragen vanuit Landmacht gingen wij opstap naar Den Haag.

Gian en Marco - Den Haag

Na een vriendelijk ontvangst aan de balie, werden wij door Marco verwelkomt en begon de introductie vanuit onze kant. Daarna begon ik met mijn eerste paar vragen.

Zitten de burgers echt te wachten op Social media? Zo, ja Is dit onderzocht?

Uit onderzoek is gebleken dat de burger wel degelijk zit te wachten op politie die online is en het dialoog aangaat. In grote lijnen is onderbouwd dat het werkt, maar dit moet je blijven onderzoeken. Dit is natuurlijk een actief proces wat steeds kan veranderen.

Zo was ik ook verrast dat eigenlijk elke bekende en grote social media wordt ingezet bij de Politie en dat er met Youtube is begonnen. Maar later de focus is gegaan naar een breder pallet zoals Facebook, Twitter en Hyves. Noemt hij nou Hyves? Ja Hyves wordt nog steeds meegenomen en zitten nog steeds specifieke groepen op die interessant zijn voor de Politie.

 

Hoe kunnen wij van de Landmacht de toegevoegde waarde aan de maatschappij inlaten zien via Social media?

Men niet weet wat een wijkagent doet, dit is denk ik vergelijkbaar met de Landmacht. Dus laat maar zien wat de Landmacht nationaal en internationaal doet. Het corporate Youtube kanaal van de Landmacht zet zich zelf goed weg.

Na dat de laatste vragen waren gesteld, zit ik toch algauw aan  4 pagina’s vol top informatie. Dit is even genoeg informatie om zoet mee te zijn.  Uit dit gesprek is toch gebleken dat er toch veel raakvlakken zijn met OOCL en dan breed de Koninklijke Landmacht organisatie. Zo kunnen wij dankzij dit soort kennisdeling moment veel van elkaar leren. Ook zijn de mogelijkheden van een tool voor hun interne netwerk genaamd Politie+ ( dit is een mix van Facebook, Twitter en LinkedIn en beetje Yammer) een hele verademing, met name om te weten dat dit bottom-up is ontstaan.

Via deze weg nogmaals de geïnterviewde mensen bedanken voor de kennis en informatie! Politie ‘keep up the good social work.’

De aankomende weken moet ik er even stevig tegen aan om alles voor 25 december in concept versie klaar te krijgen, maar dat gaat lukken met zo’n gezellig team als ik heb bij mijn stageplek OOCL .

 

 

TNO – Project X en Haren

TNO – Project X en Haren

TNO – Project X en Haren

Als stagiair van OOCL in Apeldoorn was ik uitgenodigd om aanwezig zijn bij het eerste Social Media Café @Landmacht / de Landmacht 2.0 dag. Op deze dag stonden Social Media centraal. De bedoeling was om ideeën uit te wisselen over eventuele mogelijkheden van Social Media, maar wellicht ook de risico’s die Social Media met zich meebrengen. Maar de hoofdvraag was: Wat moet de Koninklijke Landmacht hiermee doen?  Dit was natuurlijk een buitenkansje voor mij aangezien dit alleen voor Defensiemedewerkers was.

Social Media Café @Landmacht  2012

 

Ik zal hier proberen de hoofdlijn van deze speciale dag te schetsen. Er waren verschillende sprekers en er was een live twitter feed waar goed gebruik van werd gemaakt via de Hashtag #smckl. Ik begin bij Arnout de Vries van TNO op Twitter ook wel @MrFreeze23 genoemd. Arnout had veel interessante praktijkvoorbeelden waar hij zelf ook ervaring mee had, waaronder Project X Haren.

Toevallig woont Arnout de Vries zelf ook in Haren, maar hij zegt geen steen gegooid te hebben. Wel wist hij er veel van. Zo blijkt de organisator ’Facebookfeest’ een Nieuw-Zeelander te zijn, Jesse Hobson, die een Facebookpagina met de naam  ‘Ibe Der Führer‘ heeft. Arnout wees er ook op dat tegenwoordig een virale campagne al heel goed opgezet kan worden door wat “studenten” met ervaring in bijvoorbeeld Photoshop. Zo is het dus ook gegaan bij het Haren project want na het verwijderen van het oorspronkelijke feest heeft Jesse opnieuw een openbare uitnodiging op Facebook geplaatst. Dit ging dus viral via het bekende sneeuwbaleffect en werd in korte tijd duizenden mensen uitgenodigd voor het feest. Zo snel kan het dus gaan, zulke mensen worden dan ook wel internettrollen genoemd (trololo). Maar vaak is het zo leuk niet en jammer dat zo’n jongen hier zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Geintje moet kunnen, maar je moet weten wanneer je de lijn overschrijdt.

Heiko Hartsuijker - Foto Arnout

Zo werd ook voor de aanwezigen bij het landmacht 2.0 even goed de kanttekening bij Facebook neergezet. Verder roept de hele gang van zaken natuurlijk ook de volgende vragen op: Mag je zo iemand nou vervolgen? Mag zo’n pagina verwijderd worden van Facebook? Wie is nou hier de dader?

Maar het blijft natuurlijk lastig om zo’n divers en complex netwerk te ontleden en de crux ligt hem in  waar het nou precies vandaan komt. En vaak is een IP nummer achterhalen nog niet zo gemakkelijk als het lijkt.  Aangezien hiervoor ook veel tools beschikbaar zijn tegenwoordig waar je bijvoorbeeld als je het traceert in één keer uit een heel ander land komt of je perfect naar dummy adres begeleidt.

Pukkelpop 2011 België

Dus belangrijk is om betrouwbare bronnen te gebruiken als kern en vandaar uit te gaan filteren. Hier zit natuurlijk veel werk in, maar TNO heeft hier al aardig wat ervaring mee. Vervolgens zag ik ook wat interessante tools voorbijkomen. Coosto bijvoorbeeld, dit is een online monitor programma, waar je goed mee kan analyseren. Bijvoorbeeld waar online onze bedrijfsnaam wordt genoemd en gebruikt en een andere handige tool die werd getoond was Twitcident. Met deze tool kan je het Twitterverkeer volgen bij incidenten.

NRC Pukkelpop 2011

Een voorbeeld waarbij het publiek, oftewel “de croud“, wel veel heeft kunnen doen en sneller was dan de traditionele media, is bij het onheilspellende noodweer van Pukkelpop 2011 in België. Arnout liet hier al paar interessante grafieken zien, waaraan af te lezen was dat mensen voor dat het noodweer al twitterberichten stuurde zoals: “Volgens mij gaat dit niet goed”? Of: “Dit is wel erg gek weer misschien moet er wat gebeuren, toch”? Donkere wolken naderden pukkelpop en online was al duidelijk een signaal dat het wel eens iets mis kon gaan. De verantwoordelijke autoriteiten daar zaten zelf niet op Twitter en volgde het online gedeelte dus niet. Belangrijkste is dat zij de mogelijk noodkreten niet gehoord hebben en niet konden acteren tot het te laat was. Wel was ervoor door de KNMI al gewaarschuwd dat er mogelijk zwaar onweer kon losbreken. Wat de bezoekers na afloop hebben gezegd is dat de organisatie heeft benadrukt dat mensen zich geen zorgen hoefden maken over de storm op dat moment. Maar hier was Pukkelpop toch niet op voorbereid. Vraag is natuurlijk heeft de organisatie op tijd geacteerd en had het voorkomen kunnen worden? Het blijft natuurlijk moeder natuur, maar monitoren en bepaalde mensen op locatie gebruiken als een betrouwbare informatieve bron oftewel croudmapping kan toch wel helpen om zo slachtoffers bij te staan of zelfs preventief te handelen. Dit zijn een paar van de onderwerpen die behandeld werden door Arnout. Zo ook de positieve kanten ervan zoals dag na Haren project. Er kwam  een Haren clean-up project en zoals al vermeld: de krachten van de croud gebruiken voor goede dingen.

Nog een leuke zij-sprong: een slimme streek van bankovervaller die dankzij een flashmob (grote groep mensen die ergens afspreekt om te ontmoeten) een bankoverval pleegt. Omdat iedereen dezelfde kleding aan heeft is een dader aanwijzen via signalement natuurlijk bijna onmogelijk.  Slim gebruik maken van de flashmob  als een afleiding maneuvreren.

Obama’s  “micro” Campagne 2012

Vervolgens kwam David B. Nieborg genaamd @gamespacenl die vertelde over  Obama’s campagne: dit jaar in de ban van ‘microtargeting’. Als we praten over politieke partijen die een campagnebudget spenderen van 852.9 miljoen dollar is dit natuurlijk in Nederlandse begrippen ongelofelijk. Hoe heeft Obama, en dan met name zijn PR-campagneteam dit enorme bedrag uitgegeven? Simpel, aan een persoonlijk online dashboard en aan kleine kantoortjes over heel Amerika Daarbij kunnen vrijwilligers zich via het online Dashboard  aanmelden en campagne  voeren voor Obama en een eigen PR-team samenstellen om zo een  Obama netwerk op te bouwen. Dit klinkt  bijna als een soort gamifaction van het politiek reclame voeren. Zo ook met de hulp van crowdsourcing en -funding en natuurlijk blijven de donaties zeer belangrijk.

Obama Dashboard 2012

Maar wat mensen echt over de streep trekt is volgens David iemand die gewoon op de deur klopt huis aan huis en vraagt of de mensen al gestemd hebben? Zo niet? Ga dat dan even snel doen! Hij heeft dit zelf ook ervaren en gedaan via het online Dashboard , waar hij zich heeft aangemeld en vervolgens naar één van de honderden mini Obama hoofdkantoortjes is gegaan  waar je jezelf vervolgens meldt en een lijst potentiele kiezers krijgt waar je langs kan gaan.

Heiko Hartsuijker - Foto David B. Nieborg

Dit was voor David al hele ervaring, geweldig natuurlijk om Amerika af te mogen reizen om dit fenomeen te mogen onderzoeken. Nu even terug naar de strategie van de campagne. Want zo had de  grote tegenstander van Barack Obama,   Mitt Romney, bijna zijn hele budget ingezet op het bombarderen via tv spotjes  van de zogenaamde ‘swingstates’. Dit zijn staten die 50/50 staan politiek gezien, en waar  50 procent  democraat is en de andere 50 procent is republikein. Dat was Romney’s hoofdfocus terwijl Obama veel liever de al blauwe democraten nog blauwer proberen te krijgen en zo de buren, vrienden, familie etc. mee kregen om voor hem te stemmen. Om het nog even in krijgsmacht termen te houden: een precisiebombardement, een slimme tactiek toch is uiteindelijk nog best spannend geweest tussen deze heren.

Verkiezingen V.S. 2012-11-13 15-31-21

Al met al een zeer indrukwekkende Social Media Café @Landmacht / Landmacht 2.0 dag waarbij toch nog wel gelachen werd maar ook een duidelijk beeld werd neergezet van de kracht en kunde van Social Media. Sprekers: via deze weg nogmaals bedankt en de organisatie vanuit de Landmacht die het mogelijk hebben gemaakt, top! Ik zie uit naar de Social Media Café @Landmacht v2/ Landmacht 3.0 dag.

 

Bronnen:

http://elections.nytimes.com/2012/campaign-finance 

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/11604/integration/nmc/frameset/electionsusa/elections.dhtml

http://www.nrc.nl/nieuws/2011/08/18/pukkelpop-stilgelegd-na-noodweer/

Presentatie:

Project x impact of social media on public safety

http://www.slideshare.net/ArnoutdeVries/project-x-impact-of-social-media-on-public-safety nHans

Het Twitterverslag van het Social Media Café @Landmacht:

http://sfy.co/hBZD

 

 

 

Social media café @landmacht & feitelijke puntjes

Social media café @landmacht & feitelijke puntjes

De puntjes op de letterlijke “i”

Het vooronderzoek is nu zover dat alle onderdelen samen worden gevoegd tot een krachtig maar logisch verhaal met een tijdelijke conclusie zoals je vorige blog kon inzien. Dat is waar ik deze week mee bezig ben geweest. Zoals veel schrijvers  altijd zeggen: “Als je iets goed wilt hebben dan moet je het doorlezen, schrappen, doorlezen, aanpassen en weer schrappen”. Dit is een proces waar ik deze week en de komende week nog wel even druk mee ben.  Kleine opmerking uit het verslag is dat het opvalt in het vooronderzoek  al de weerstand die er heerst tegen het social media gebruik, wat glashelder na voren komt in de afgenomen enquête. Heeft dit te maken met angst? Of niet de potentie kennen of negatieve associatie vanwege kuch* iets met x en Haren of Arnhem of..

project x Arnhem

Wat ik persoonlijk merk is dat als ik naar mijn onderzoeksvraag kijk:  “Welke rol kunnen Social media spelen bij de informatievoorziening na het wegvallen van het personeelsblad Phoenix?” Dat mijn scope hier al ruim bovenuit steekt. Maar met de huidige ervaring en mogelijkheden die mij worden aangeboden is dit zonde om niet aan te pakken binnen het OOCL en de Koninklijke Landmacht. Zo heb ik nu ook via LinkedIn dus een afspraak staan met de Politie Gelderland om informatief over social media en politie 2.0 te praten.  De interviewmailtjes voor het hoofdonderzoek zijn dankzij mijn tijdelijke secretaris genaamd Diane Velner verstuurd. Diane was zo vrij om even mijn klaargezette interview mailtjes voor het hoofdonderzoek per mail al de deur uit te willen doen, top. Zo zie je maar weer de bereidwilligheid van een stagebegeleider. Ik hoorde ook dat ze mij mee willen hebben met het personeelsuitje van Sectie communicatie OOCL, hartstikke gezellig natuurlijk! Foto’s volgen offcourse.

De Slideshare terugkoppeling

De presentatie staat nu ook echt op slideshare zoals vorige keer had belooft. Als je hem wilt inzien kun je dat op deze link doen, spanning. Gelijk aan Kapitein Gian Santegoeds gevraagd of hij dit even ter terugkoppeling wilt geven aan de parttime voorlichters. Hoe klein de terugkoppeling ook is, het is zo belangrijk om heel even een berichtje eruit te doen.

http://www.slideshare.net/HeikoHartsuijker/every-soldier-a-spokesperson-voorlichtersdag

 

Social Media Café @Landmacht

Het social media event genaamd social media café Landmacht komt eraan op maandag 12 november al. Ik ben zelf erg benieuwd naar het event/workshop. Afgezien van een debat dit mijn eerst overheidmeetings is, met mogelijkheden om social media ambassadeurs en andere social media fanaten te spreken. Tijdens deze meeting/workshops zijn er een aan aantal sprekers geregeld door onder andere Kolonel Hans Damen van DBGS.  Voor sprekers moet je denken aan Senior consultant at TNO Information and Communication Technologies die een intressant verhaal gaat vertellen over  social media gebruik bij maatschappelijke veiligheid. David Nieborg  is iemand die mee heeft gewerkt bij de Obama social media campagne, ook leuk om mee te pakken natuurlijk. Dan is er nog Ad Koolen die gaat tips & tricks geven over manieren om je iPhone en iPad te beveiligen tegen hackers. Ik hoop dat wij een iPad of iPhone er dan cadeau bij krijgen? Wat zeker is, is dat dit een leuke en informatieve dag gaat dit worden met als afsluiting een twitterbal. Zo heb ik al met een paar van mijn Defensie twitterbuddys afgesproken om een bakkie leut te doen.

Koninklijke Landmacht 2.0

http://ambtenaar20.ning.com/events/social-media-caf-landmacht

Ja, met wie spreek ik?

Deze week had ook regelmatig mobiele prive belletjes die verkeerd  verbonden waren. Op zich kan dit natuurlijk, maar als het zoals op afgelopen donderdag meer dan 3 keer achter elkaar gebeurd, ga je toch wel afvragen hoe dit kan.  Nu is het alsvolgt gebeurd. Bij het derde belletje vroeg ik maar… beste meneer hoe komt u aan mijn privé nummer? Nu bleek dit bij een consulten van bedrijf x  in zijn e-mail signatuur opgenomen te zijn, volgens mailt hij hier al ½ weken zijn beste collega’s en vrienden mee. Niet echt handig als consulten  lijkt mij zo. Dus daarom geprobeerd de beste man te mailen, wat gelukt is met een lichtelijke dringende toon om dit toch snel te wijzigen. En pardoes belt hij binnen 5 minuten op met grote excuses , verbazing en vraagt of ik misschien als er nog mensen bellen hun nummer zou kunnen noteren. Wat is het ook een aparte wereld soms. Na zeer vriendelijk gezegd te hebben dat ik wel andere dingen te doen heb. Ontving ik om 2 uur een mail dat het helemaal geregeld was, nou prima. Kost je wel weer een ochtend om de naam en het e-mail adres te achterhalen. Ach, hier leren wij allemaal weer van toch?

 

Voor de rest weinig nieuws, we zitten nu lekker in controle en grammaticale fase. Als de interviews gaan rollen wordt het weer “interessanter”.

Ik moet wel vermelde dat de sfeer “vrolijk” is op het werk de hoofdmoot is dus ook “lachen is zeker gezond, zelfs op werk”. Oh en een tip van flip als je een @UPC monteur geregeld hebt, maak  gelijk een afspraak voor de twee afspraak want grote kans dat hij 1e al niet kan (management). Wel moet eerlijk zeggen dat de monteur die langs is geweest een vriendelijke topper was! Dat hij toevallig ex-militair was heeft er misschien mee te maken.

Nogmaals de mensen die mijn blogs lezen bedanken voor de feedback en input, toppers! En in het bijzonder meneer @ElGiraffo.

elGiraffo Twitter

 

 

De kracht van social media en De Personalisatieslag

Bezoek aan het appél

Nadat mijn stagebegeleider een kort verblijf legering had aangevraagd om dus een nachtje te verblijven op de kazerne, begon voor mij een nieuw “avontuur”. De reden hiervan was dat  ik met de eerste straaltjes licht “paraat” kon staan op appél, om gezamenlijk met de nieuwe majoor genaamd RC de Jong officieel geïntroduceerd te worden binnen het hoofdkwartier van het OOCL. Toen ik aankwam bij mijn kamer 128 lag er netjes schoon beddengoed klaar en ging ik netjes mijn bed opmaken, vervolgens was er prima Wifi aanwezig om verder te werken. Kort gedoucht anders was er kans op brandalarm vanwege de stoom (dit is een herkenbaar feit uit mijn ex-studentenhuis, alleen komt hier dus wel echt de brandweer opdagen) vervolgens op tijd onder de wol. Toen kwam er een collega van de Koninklijke Marechaussee om 12 uur die avond even binnenzetten die overigens stil als een muis probeerde te zijn, wel lastig natuurlijk met volle bepakking en kisten aan.  Om 8 uur in de ochtend op appél werden de majoor en ik netjes voorgesteld en heb ik nog nooit zo veel handjes achter elkaar geschud, een bijzonder ervaring!

OOCL Apeldoorn

Introductie social media & slideshare

Ik had al genoemd in mijn vorige blog dat ik een presentatie had gegeven op de ESAS parttime voorlichters dag. Dit heeft nog best veel vruchten afgeworpen. Ik had nog een paar uitnodiging gekregen om een kleine Social media presentatie te doen waaronder bij 43 Gemechaniseerde Brigade. Dit is natuurlijk een top kans om mijn eigen kennis te delen. Alleen viel dit jammer genoeg samen op 15 november is namelijk ook de Koninklijke Landmacht  communicatiedag. Hierbij komen alle communicatie secties bij elkaar. Dat wil ik natuurlijk ook niet missen, keuzes, keuzes. Gelukkig had 43MECHBRIG al in korte tijd iemand anders kunnen vinden voor hun dag.  Even weer terug naar mijn originele presentatie deze heb ik helemaal omgezet zodat zonder mijn mondelinge ondersteuning hij ook informatief is.

Dit met het uiteindelijke doel dat ik voor het eerst ga gebruik maken van Slideshare. Slideshare is een online platform waarbij het delen van presentaties en document centraal staat, dit platform is al ontstaan in het jaar 2006. Hierbij heb je de mogelijkheid tot een pro en gratis account pro account heeft monitor opties. Waarom ze deze niet gratis geven? ‘joost mag het weten’ denk aan Google Analytics, Facebook insights gratis informatie en miljoenen gebruikers maar goed dat is hun bewuste keuze geweest. Toch zorgt slideshare voor zo’n 58 miljoen unieke bezoekers per maand, niet niks. Vandaar dat mij het tijd leek hier ook is kijkje op te nemen. Met daarbij de optie dat je presentaties op slideshare gelinkt kunnen worden aan je LinkedIn account. Weer ideaal om je kennis te tonen en te delen met andere.

Vriendennetwerk en mensen kennen

Sinds mijn zeer actieve stagetijd online heb ik echt de kracht van personaliseren van berichten en tweets ontdekt. Zolang je twitterberichten, facebookberichten of zelfs linkedIn invite’s zover personaliseert en menselijk maakt levert dit echt veel meer likes, retweets en reacties op. Kost misschien iets meer tijd om hier goed over na te denken, maar is het waard in drievoud. Zo gaf ik ook een tijdje terug reactie op de Youtube video van werving voor mariniers. Dit begon met een spontane tweet van mij een vriendelijke reactie van Carola Linschooten en uiteindelijk heeft dit tot een lopende wisselwerking geleid. Dat via mail tips & tricks en nuttige links uitwisselen werd.  Dat mailtje weer beland bij iemand van werving die mij uitgenodigd heeft om verder te praten over de mogelijkheden. Dus zo snel kan het gaan in het social media landschap van 2012. Dit om uiteindelijk kennis uit te wisselen en elkaar te helpen om onder andere Youtube filmpjes zo succesvol mogelijk te maken en viraal. Dit gesprek gaat nog plaats vinden en ik hou jullie op de hoogte! Kansen en mogelijkheden creëer je dus gewoon zelf. Nu komt het hogeschool semester dat ik gevolgd heb over virale marketing toch weer van pas, leuk.

Twitter Heiko Hartsuijker

Zo ben ik even in het kanaal LinkedIn en Facebook gedoken. Om te zoeken op belangrijke en interessante bedrijven met social media achtergrond gerelateerd aan defensie. Gelukkig kwam er een gouden tip via mijn stagebegeleider binnen. Die heeft een kennis die bij de Politie werkte en iemand kende met interne kennis over social media binnen de Politie. Hier kwam na even “Googlen” een connectie uit met een LinkedIn account van de Teamleider CCT at Nationale Politie. Waar gaat dit heen? Nou toevallig was dit was precies dezelfde persoon genaamd Marco Leeuwerink waarvan ik de interessante video’s op Youtube had gezien over de toepassing van politie 2.0.

Wat is het wereld “online” toch klein en goed verbonden. Daarbij naar een bezoekje aan de Facebookpagina van Politie Haaglanden die zelf al voortouw genomen hebben met Social media inzet en dit ook succesvol doen link. Deze casus zit nu ook verwerkt in mijn vooronderzoek. Wat betreft Marco Leeuwerink hij is reeds benaderd en reactie gekregen nu nog even wachten op de vervolgafspraak. Of toch gewoon zelf actie ondernemen? Proactief handelen werkt dus echt, maar een netwerk opbouwen en mensen kennen is de essentieel basis hiervoor.

Middelen en beveiliging

Vertel nu alleen even in het kort dat ik via een verjaardag feestje van een vriend weer connectie heb opgedaan. Waardoor ik uiteindelijk een gesprek heb gehad op de Kromhout kazerne over de inzet van ICT middelen en beveiliging. Zoals de tweet zegt heb ik enorm veel informatie gekregen, belangrijkste is om dit te kunnen filteren en toe te passen op mijn vooronderzoek. Ik had gelukkig hiervoor wel vragen opgesteld als een soort rode draad,  deze zijn ook ruimschoots beantwoord. Ik merk wel dat vooronderzoek onderdelen en de interviews uit mijn hoofdonderzoek eigenlijk gewoon prima samenlopen.

Twitter Heiko Hartsuijker

 

Hoe nu verder, conclusie?

Vrijdag gaat het vooronderzoek 78 pagina dik met als inhoud:

  • Onderzoeksopzet

Hier staat de probleemstelling in en de onderzoeksvraag

  • Literatuuronderzoek

Hier heb ik alle mogelijke en potentiele social media beschreven zowel toepassing intern en extern.

  • Social media casussen

Hier staan de casussen van Rijkswaterstaat 2.0 en Politie Haaglanden en recent onderzoek over nut van politie op social media wereldwijd. Vervolgens het Amerikaanse leger en hun dominante positie op social media.

  • Bedrijfsanalyse met het Canvasmodel

Analyse van OOCL zelf en de sectie communicatie van OOCL. Vervolgens een SWOT opgemaakt  met behulp van het Canvasmodel en input van de sectie zelf.

  • Onderzoek rapportage

De uitwerking van de enquête over de informatie behoefte binnen OOCL. Daarbij mijn nulmeting aan de hand van Sproutsocial rapport.

  • Samenvatting onderzoek

Alle belangrijke onderdelen kort samengevat.

  • Bronnen

Heel belangrijk natuurlijk, waar heb ik het vandaan gehaald.

 

Dit is het concept dat naar mijn begeleider Guus Rameckers gaat link! Hij heeft al heel even een sneakpeak gekregen om mijn terugkomdag. Nu nog inhoudelijk feedback ontvangen en verwerken.

We gaan gewoon “rustig” verder net zoals met deze blogs. Ben ook zeer benieuwd naar jullie feedback op deze stage update blogs.