Wat zet ik nou wel in de planning en wat niet?Deze video heb ik gemaakt omdat ik vaak de vraag kreeg:
Heiko, wat zet ik nou wel in de planning en wat niet? Is dit uiteindelijk wel een goede bruikbare globale planning?

Het belangrijkste is dat je alles eerst op hakt in hap klaren blokken. Vervolgens kan je dit gaan opdelen en beschrijven in fases zoals ik gedaan heb in een projectplanning. Deze methode samen met de watervalmethode en het “sashimi”-model – heb ik eigenlijk elke jaar weer toegepast en steeds verfijnd. Ik raad ook aan om een methode te kiezen die je goed begrijpt en bij je manier van werken past.

Projectplanning
Hierin staan de fases benoemd vervolgens het vereist voor start en voor afrondingen, werkzaamheden, producten en de mijlpalen worden in dit document meegenomen.

Globale planning
Dit is de planning die je dagelijks gaat bekijken en fysiek uitprinten liefst A3 en bijhouden met een pen. Gewoon de weken wegstrepen, echt super simpel maar enorm sterke techniek. Hierin staan alleen de fases en bijbehorende producten opgesomd en de tijdskaders benoemd.

Beschrijving Fases
Hier ga je uitgebreider de fases beschrijven. Ik heb altijd een algemene planning gehad die maakte in in Google Agenda, deze was gelijk aan mijn gefaseerde planning. Maar hierin stonden ook interviews actuele dingen etc.

Algemene planning:
Deze algemene planning is dynamisch en kan elke dag worden aangepast. Hier kunnen ook onderwerpen aan toegevoegd worden. Nu wordt hier nog Google Agenda voor gebruikt, maar later zou dit ook Outlook agenda kunnen worden. Dit moet je het liefst conform maken met de huidige werkwijze van jouw bedrijf of stageplek.

Gefaseerde planning:
Deze planning staat vast en is ingericht per week, per product. Deze wordt aan het begin van het project opgemaakt. Deze planning is gebaseerd op een project management techniek genaamd Sashimi. Dit om dat er ook fases simultaan moeten lopen. Het gekozen kleurenschema staat voor het volgende: Oranje betekent de originele tijdlijn en de lichte kleur oranje is mogelijke uitloop of bufferzone. Zo gaat de definitiefase vloeiend over in de onderzoeksfase tot de uiteindelijke implementatie. Deze implementatie zal betekenen dat er een presentatie wordt opgeleverd van het advies.

Uitleg Fasering
Aangezien er met een project wordt gewerkt deze komende 20 weken is een project planning essentieel. Hierbij kan fasering van het project de juiste ondersteuning bieden. Omdat de onderdelen allemaal verbonden aan elkaar zijn, is het niet mogelijk om een grondig advies uit te brengen na alleen een definitiefase afgerond te hebben.

Fase 1 Definitie
In deze fase wordt het Plan van Aanpak opgesteld en afgerond. Hierbij wordt ook naar alle mogelijkheden gekeken voor de analyse fase ook wel het onderzoek genoemd. Dit houdt in dat er nog geen conclusie getrokken mogen worden. Belangrijk is dat hier openlijk wordt gecommuniceerd en een open houding is vereist om deze fase af te ronden.

Fase 2 Onderzoek
Het onderzoek bestaat uit twee delen voor en hoofdonderzoek allebei met een eindconclusie. Dit zorgt dat het adviesrapport doelgerichter kan opgesteld worden. De geadviseerde informatie is dan ook gemakkelijk te herleiden naar het onderzoek. Ook is dit een mooi moment om een statusupdate te communiceren omtrent het verloop van het project.

• Vooronderzoek – Bestaat uit inventariseren mogelijkheden en beperkingen.
• Hoofdonderzoek – Kwalitatief gedeelte. Risico/succes analyse en een trendanalyse.

Fase 3 Adviestraject
In deze fase worden de bevindingen en conclusie samengevoegd tot een uiteindelijk advies. Aan de hand van de verworven informatie worden de conclusies getrokken. Hier wordt ook de onderzoeksvraag beantwoord: hoofdvraag neerzetten.. hoe kunnen wij etc..
• Adviesrapport

Fase 4 Implementatie
Hier zal het uiteindelijke een samenvatting van het advies nog gepresenteerd worden aan een deel van de doelgroep: partij x en Y. Ook zal de laatste feedback verwerkt worden in de documentatie.

• Presentatie rapport staf

Als jij nog specifieke vragen hebt laat maar weten! Of begrijp je iets nog niet helemaal, laat gewoon even comment achter onderaan zodat ik daar ook video kan over maken. Ik wil graag jouw op weg helpen met mijn kennis.

Bedankt alvast voor het kijken.

Groet,
Heiko

Plaats een reactie

Protected by WP Anti Spam